Westlife AB
description

Westlife AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, handla med och förvalta värdepapper, bedriva avel, uppfödning och tävling med hästar samt idka därmed förenlig verksamhet.