Ekensbergs Förvaltning AB
description

Ekensbergs Förvaltning AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och annan lös egendom, vara bolagsman i handelsbolag som bedriver animalieproduktion, bedriva konsultverksamhet inom försäkring och företagsledning, bedriva uthyrning av fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.