Kartonggruppen i Sverige AB
description

Kartonggruppen i Sverige AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag, äga och förvalta fastigheter, sälja konsulttjänster inom företagsledning och organisationsuppbyggnad samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga, förvalta och utveckla kartongindustrier samt därmed förenlig verksamhet.