Wivitimi AB
description

Wivitimi AB

Bolaget ska bedriva Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av fast egendom, uthyrning av bostäder, konsulttjänster inom ekonomi, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva värdepappersförvaltning reklamfotoverksamhet, webbdesignverksamhet inkl uthyrning, artistbokning och konsultverksamhet gällande evenemang med artisktisk inriktning samt idka därmed förenlig verksamhet.