Pfeil Fastigheter AB
description

Pfeil Fastigheter AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva direkt eller via dotterföretag verksamhet med sågning och installering av kompletta AGV-system (Automatic Guided Vehicle System), tillverka fogfria industribeläggningar, dilationsfogar, utföra omslipningar och restaurering av naturstengolv, äga och förvalta fast egendom och förvaltning och handel med finansiella instrument samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lehed AB
description

Lehed AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper,konsultverksamhet inom redovisningsbranschen och därmed förenlig verksamhet.