Storåns Bykooperativ Ekonomisk Fören
description

Storåns Bykooperativ Ekonomisk Fören

Föreningen har till Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att enligt socialtjänstens och hälso- och sjukvårdslagens intentioner tillhandahålla äldrekooperativt boende samt övrig erforderlig äldreomsorgsverksamhet såsom sjuk- och hälsovård, hemtjänst – hemsjukvård, dagcentral och färdtjänst. Kooperativet kan dessutom driva för äldreomsorgen närstående verksamheter såsom studieresor, trädgårdsodling, service-, fritids-, kultur- och inköpsverksamhet, vari medlemmarna deltar som
Kooperativet Framtiden i Skärvången Ek.För.
description

Kooperativet Framtiden i Skärvången Ek.För.

Föreningen har till Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att initiera, stimulera, utveckla och driva verksamheter som leder till permanent boende, småskalig verksamhet, dataverksamhet med scanning av dokument och manualer till CD-skivor, datacervice, reparationer samt utbildning. Vidare service samt utbildnings-, fritids-, och social verksamhet i syfte att skapa sysselsättning och därmed möjliggöra en
Andersson, Jonas
description

Andersson, Jonas

Denna hyresvärd i Lediga hyreslägenheter i Föllinge saknar dessvärre beskrivning. Klicka dig vidare för att läsa mer om hyresvärden och för att hitta lediga lägenheter och hyresrätter i Lediga hyreslägenheter i Föllinge.