Lediga hyreslägenheter i Föllinge

Fixalyan.se har köpt Sveriges största register av hyresvärdar, privata fastighetsägare och lokala entrepenörer som erbjuder lediga rum eller som hyr ut lediga lägenheter, lediga hyreslägenheter, eller andra former av boende som gör att du kan gå före bostadskön och hitta drömlägenheten innan den kommer ut på öppna marknaden.

Nedan har vi fokuserat på information om Lediga hyreslägenheter i Föllinge, och utifrån termen listat privata hyresvärdar eller fastighetsägare helt kostnadsfritt för dig som besökare.

Storåns Bykooperativ Ekonomisk Fören

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att enligt socialtjänstens och hälso- och sjukvårdslagens intentioner tillhandahålla äldrekooperativt boende samt övrig erforderlig äldreomsorgsverksamhet såsom sjuk- och hälsovård, hemtjänst – hemsjukvård, dagcentral och färdtjänst. Kooperativet kan dessutom driva för äldreomsorgen närstående verksamheter såsom studieresor, trädgårdsodling, service-, fritids-, kultur- och inköpsverksamhet, vari medlemmarna deltar som konsumenter och eller producenter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kooperativet Framtiden i Skärvången Ek.För.

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att initiera, stimulera, utveckla och driva verksamheter som leder till permanent boende, småskalig verksamhet, dataverksamhet med scanning av dokument och manualer till CD-skivor, datacervice, reparationer samt utbildning. Vidare service samt utbildnings-, fritids-, och social verksamhet i syfte att skapa sysselsättning och därmed möjliggöra en inflyttning till Stångviken, Södra Skärvången och Norra Skärvången.