Fänsboda AB
description

Fänsboda AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom det finansiella området, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse, förvaltning av värdepapper, handel med samt äga och förvalta fastigheter, bedriva jord- och skogsbruk, hästsport och därmed förenlig verksamhet.