Freceli AB
description

Freceli AB

Föremålet för bol Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.