Åkerson & Co AB
description

Åkerson & Co AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva tillverkning och- eller försäljning av båttillbehör, arbeta med royaltyavtal inom kontorsvarubranschen, biträda med konsulttjänster inom shipping, VVS och mediabranschen samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.