Usteryd Persgård AB
description

Usteryd Persgård AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva detaljhandesverksamhet inom radio- och TV-utrustning jämte utföra service och reparationer av sådan utrustning och därmed förenlig verksamhet.