Mountlind AB
description

Mountlind AB

Bolaget skall idka a Bolaget skall idka agenturrörelse och tillverkning inom kemiskteknisk och galvanoteknisk verksamhet jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag (1955:183) om bankrörelse och lag (1963:176) om kreditaktiebolag, förvalta fast egendom, värdepapper och annan lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jonsson, Jörgen
description

Jonsson, Jörgen

Denna hyresvärd i Lediga hyreslägenheter i Häljarp saknar dessvärre beskrivning. Klicka dig vidare för att läsa mer om hyresvärden och för att hitta lediga lägenheter och hyresrätter i Lediga hyreslägenheter i Häljarp.