Gullspångsbostäder AB
description

Gullspångsbostäder AB

Bolaget skall inom G Bolaget skall inom Gullspångs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och lokaler. Syftet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Arra Fastigheter AB
description

Arra Fastigheter AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, utföra projekteringsarbete inom byggnadsbranschen, idka fastighetsförmedling, utöva konsultverksamhet inom redovisning, samt med dessa verksamheter förenlig verksamhet.