Lediga lägenheter i Kungsör

Fixalyan.se har köpt Sveriges största register av hyresvärdar, privata fastighetsägare och lokala entrepenörer som erbjuder lediga rum eller som hyr ut lediga lägenheter, lediga hyreslägenheter, eller andra former av boende som gör att du kan gå före bostadskön och hitta drömlägenheten innan den kommer ut på öppna marknaden.

Nedan har vi fokuserat på information om Lediga lägenheter i Kungsör, och utifrån termen listat privata hyresvärdar eller fastighetsägare helt kostnadsfritt för dig som besökare.

Kaplanen i Kungsör AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, fastigheter för kooperativ hyresrätt, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt driva annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun antagna ägardirektiv.