Öviks Cityhus AB
description

Öviks Cityhus AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning. Bolaget skall dessutom bedriva finansieringsverksamhet. dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselag eller i lag om kreditmarknadsbolag, vidare bedriva handel företrädesvis med fordringsrätter samt andra värdepapper.