Viskans Fastighetsab
description

Viskans Fastighetsab

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning, reparation och underhåll och nybyggnation av fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet, entreprenad såsom gräv och schaktarbete, leverans och försäljning av jord och stenprodukter, försäljning och leverans av fastbränsle såsom ved och pellets.