2 M Fastighetsförvaltning

Skogsskötsel och förvaltning av fastighet med tillhörande skog, bostadshus, tomt och åkerareal. Uthyrning av bostadshus samt skötsel av tomt och åkerareal.