3 G G G Invest AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.