3K Bygg Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Kronoberg, Markaryd, .

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, samt handel med och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till 3K Bygg Fastighets AB
Hemsida: www.3kbygg.se
Email: 3kbygg@telia.com
Telefon: 043379170
Adress: Box 131, 28523