3K Bygg Fastighets AB

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, samt handel med och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.