4Sturefour Future AB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt övrig lös egendom. Bolaget ska även bedriva utveckling och förädling samt konsultationer inom byggnadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.