4Sturefour Future AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Örnsköldsviks kommun, Västernorrland, .

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt övrig lös egendom. Bolaget ska även bedriva utveckling och förädling samt konsultationer inom byggnadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till 4Sturefour Future AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0730704054
Adress: Mesanvägen 25, 89178