888 Investment AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Haninge, Stockholm, .

Bolagets verksamhet ska vara att investera i finansiella instrument kort- och långsiktigt och därmed förenlig verksamhet, investera i fastigheter och därmed förenlig verksamhet samt bedriva livsmedelsrörelse och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till 888 Investment AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0735302774
Adress: Krogtäppan 146, 13768