888 Investment AB

Bolagets verksamhet ska vara att investera i finansiella instrument kort- och långsiktigt och därmed förenlig verksamhet, investera i fastigheter och därmed förenlig verksamhet samt bedriva livsmedelsrörelse och därmed förenlig verksamhet.