Å. Broné Konsultservice AB

Bolaget ska bedriva juridiska konsultationer, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.