AB Carlsson & Åqvist

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Örebro, .

Bolaget skall bedriva handelsrörelse inom skobranschen, handel med råvaror och stapelvaror, finansiell leasing av maskiner och inventarier samt äga och förvlta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till AB Carlsson & Åqvist
Hemsida: information saknas
Email: skocity@carlssonaqvist.se
Telefon: 019167070
Adress: Nygatan 16 A, 70211