AB Ivantho Holding

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Motala, Östergötland, .

Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom och värdepapper samt bedriva köp och försäljning av hästar, företrädesvis travhästar för tävlingsverksamhet, och till hästverksamheten tillhörande inventarier samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till AB Ivantho Holding
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0141208120
Adress: Näs Gård 3, Lövnäs, 59197