AB Ivantho Holding

Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom och värdepapper samt bedriva köp och försäljning av hästar, företrädesvis travhästar för tävlingsverksamhet, och till hästverksamheten tillhörande inventarier samt därmed förenlig verksamhet.