AB Pipblåsaren

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Göteborg, Västra Götaland, .

Bolaget skall äga, bebygga och förvalta fast egendom ävensom annan därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till AB Pipblåsaren
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 086701200
Adress: Box 11304, 40427