Active Experience Mj AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Stockholm, .

Bolaget skall bedriva projekt inom äventyr-, forskning- och upptäcktsresor, samt hålla föredrag, utbildning och föreläsningar inom dessa områden, bedrova filmproduktion, författarverksamhet, informationsverksamhet, charterverksamhet, medieproduktion, äga och förvalta segelfartyg samt bedriva konsultverksamhet inom tidigare nämnda områden samt äga och förvalta kapital, köpa, sälja och förvalta fast egendom och aktier samt andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Active Experience Mj AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0704619122
Adress: Glyxnäs 1133, 76017