Active Experience Mj AB

Bolaget skall bedriva projekt inom äventyr-, forskning- och upptäcktsresor, samt hålla föredrag, utbildning och föreläsningar inom dessa områden, bedrova filmproduktion, författarverksamhet, informationsverksamhet, charterverksamhet, medieproduktion, äga och förvalta segelfartyg samt bedriva konsultverksamhet inom tidigare nämnda områden samt äga och förvalta kapital, köpa, sälja och förvalta fast egendom och aktier samt andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.