Åge -Fastigheter i Umeå AB

Bolaget skall äga, förvalta och utveckla fastigheter samt att idka handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.