Aj Fastigheter AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Halland, Hylte, .

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva partihandel, handel med värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Aj Fastigheter AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 034510000
Adress: information saknas 31482