Åke Andersson Förvaltnings AB

Bolagets verksamhet skall vara fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.