Akelius Fastigheter i Norrköping AB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.