Akelius Lägenheter Älvan 7 AB

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.