Aleppo Invest AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Västerås, Västmanland, .

Bolaget ska bedriva fastighets- och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Aleppo Invest AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Vasagatan 16, 72215