Ålstens Gård AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet

Kontaktuppgifter till Ålstens Gård AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Brantstigen 12, 16765