Ålstens Gård AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet