Amicu Konsult AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomisk och teknisk förvaltning inom fastighetsbranschen. Förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter och värdepapper. Konsultverksamhet inom fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.