Åmynningen 1 AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gävleborg, Hudiksvall, .

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Åmynningen 1 AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0705707695
Adress: Box 10, 82521