Åmynningen 1 AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.