An Fastighetsförvaltning

Förvaltning av fastigheter, upprätta underhållsplaner och budget, planera fastighets och markskötsel. Förvärv och avyttring av fastigheter. Planering och projektering av ny och ombyggnationer. Upphandling avtal och entreprenader. Inköp och försäljning av material fastighetsskötsel och markskötsel. Kontraktskrivning hyresavtal. Planering och utredning inför beslut i brf styrelse avseende olika förvaltningsfrågor.