An Fastighetsförvaltning

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Stockholm, Sundbyberg, .

Förvaltning av fastigheter, upprätta underhållsplaner och budget, planera fastighets och markskötsel. Förvärv och avyttring av fastigheter. Planering och projektering av ny och ombyggnationer. Upphandling avtal och entreprenader. Inköp och försäljning av material fastighetsskötsel och markskötsel. Kontraktskrivning hyresavtal. Planering och utredning inför beslut i brf styrelse avseende olika förvaltningsfrågor.

Kontaktuppgifter till An Fastighetsförvaltning
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 08285244
Adress: Högklintavägen 13 Lgh 1304, 17264