Ångbryggeriet Fastighets AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.