Arne Skoglund Fastigheter AB

Bolaget skall äga fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning och bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.