Arne Skoglund Fastigheter AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Uppsala, .

Bolaget skall äga fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning och bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Arne Skoglund Fastigheter AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 026120121
Adress: Norra Rudbecksgatan 7, 75236