Åsas Seniorboende AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, serviceboende samt därmed förenlig verksamhet.