Ax Bostäder AB

Bolaget skall ha till verksamhet att bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.