B Johansson Fastighet Vp & Handel AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt handel med fastigheter, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.