B. Lindgren Fastighets AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.