Ballingslövs Fastighets AB

Bolaget skall driva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.