Bertil Olssons Byggnadsab

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.