Bilmetro i Gävle AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gävle, Gävleborg, .

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, så ock att driva fabrikshandels-, verkstad- och garagerörelse inom bilbranchen samt uthyrning av lös egendom inom fordons-, data- och verkstadsbranscherna jämte därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Bilmetro i Gävle AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 026657100
Adress: Box 236, 80104