Bobi Förvaltning i H-Strand AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.