Bohuslänska Fastighetsbyrån Förvaltnings AB

Bolaget skall förvalta hyresfastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.