Boo Seniorhem Kooperativ Hyresrättsfören

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: * Äga och förvalta fastigheter, lokaler och mark, samt även till medlemmarna upplåta, bostäder samt bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för seniorboende. * Via teknisk utrustning, avtal eller medlemmars egna insatser tillhandahålla service och tjänster för befrämjandet av medlemmarnas trygghet, gemenskap, välbefinnande, hälso- och sjukvård.