Boo Seniorhem Kooperativ Hyresrättsfören

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Nacka, Stockholm, .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: * Äga och förvalta fastigheter, lokaler och mark, samt även till medlemmarna upplåta, bostäder samt bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för seniorboende. * Via teknisk utrustning, avtal eller medlemmars egna insatser tillhandahålla service och tjänster för befrämjandet av medlemmarnas trygghet, gemenskap, välbefinnande, hälso- och sjukvård.

Kontaktuppgifter till Boo Seniorhem Kooperativ Hyresrättsfören
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0761077034
Adress: Kommunalvägen 2, 13234