Börjes Förvaltnings AB

Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.