Bostad Dalarna KB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.