Bostads AB Dombron

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Uppsala, .

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster – äga, utveckla och förvalta fast egendom, samt driva därmed förenlig verksamhet inkluderande bland annat tillhandahållande av fastighetsanknutna servicetjänster.

Kontaktuppgifter till Bostads AB Dombron
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0107099200
Adress: Vasagatan 52, 11120